משנה לראש העיר

THE BOSS
יעקב שם טוב
Tsachi Tzalica.png
צחי זליכה

צוות הנהלה

Ariela Ahroni.jpg
אריאלה אהרוני
Gabriel Safron.jpg
גבריאל ספרון
מלכה בן שאל
Nitzchia Gorel.jpg
נצחיה גורל
מיכאלה בן חיים 
hana.JPG
חנה שני
Yakov Shem Tov.jpg
יעקב שם טוב

Site by Gabriel Safron

המרכז למוזיקה רמת-גן 2020