הורים

ומנגנים

ברוכים הבאים להרשמה להורים ומנגנים

הננו שמחים להודיעכם על ההמשך של פרוייקט הורים ומנגנים

החזרות תתקיימנה פעם בשבוע, במשך שעה וחצי כל חזרה.

כל משתתף מחויב להגיע לכל חזרה.

על כל משתתף, מוטלת אחריות אישית להתכונן ולהגיע מוכן לחזרות.

התשלום עבור השתתפות בפרויקט הינו 250 ש''ח לחודש. (התשלום הינו שנתי)

ניתן לשלם במזומן או אשראי טלפוני למספר 03-6135474 בין השעות 9:00 עד 12:30.

המרכז החדש למוסיקה יאפשר להשתמש בחדרי החזרות ללא עלות, למשתתפים אשר ירצו להתאמן.

משתתף אשר ירצה לשפר את רמת נגינתו, יכול בתוספת תשלום, לקבל הדרכה ממורי המרכז החדש למוסיקה.

על המשתתף לעדכן את מדריך ההרכב בהקדם האפשרי, אם נבצר ממנו להגיע לחזרה שנקבעה.

 

לא יינתן החזר כספי על היעדרות מחזרה! בימי חג לא תתקיימנה חזרות.

 

במידה ומשתתף מעוניין לעזוב את הפרויקט, יודיע על כך חודש לפני, תוך המשך השתתפות באותו החודש.

 

לא יינתן החזר כספי על עזיבה מידית.

 

רמת הדרישות של כל הרכב תותאם לקצב ההתקדמות של הרכב והרכב.

 

תיתכן תחלופה של משתתפים ושינוי שיבוצים בין ההרכבים בהתאם לשיקול דעתם של הצוות המקצועי.

 

במסגרת שיתוף הפעולה עם מחלקת התרבות בעיריית רמת גן, ההרכבים יזכו להופיע באירועים קהילתיים

שונים על בימות העיר ללא תמורה כספית.

 

בהצלחה

המרכז החדש למוסיקה רמת גן

טופס להרשמה 

    info.rgnmc@gmail.com - מרכז החדש למוזיקה ר׳׳ג - טל: 03-6135474