מורי המחלקה כלי מיתר

גרבר אדם
שטית מתן

גיטרה

גמליאלי אורן

גיטרה בס

אדס טריינין

נבל

מריה גולברג

למחלקה הבאה

חזרה לכל המחלקות

המרכז החדש למוסיקה רמת-גן 2020