מורי מחלקת הפסנתר 

ווינטראוב נדיה
גרשמן מרינה
בן חיים מיכאלה
סמרגון מרינה
סמבורסקי ילנה
שילמן ולדימיר
ננוושויל ינלי
שילמן ויקטוריה
אלקובי תמיר
מילר מאירה
ספוז'ניקוב מילה

Site by Gabriel Safron

המרכז למוזיקה רמת-גן 2020