מורי מחלקת הפסנתר 

ווינטראוב נדיה
גרשמן מרינה
בן חיים מיכאלה
סמרגון מרינה
סמבורסקי ילנה
שילמן ולדימיר
ננוושויל ינלי
שילמן ויקטוריה
אלקובי תמיר
מילר מאירה
ספוז'ניקוב מילה

המרכז למוסיקה רמת-גן 2020

Site by Gabriel Safron