תוכנית עבודה להעסקת עובדים עם מוגבלויות 

CCF_000199(1)-page-001.jpg
תכנית שנתית לשנת 2021.jpg
CCF_000199(1)-page-003.jpg
CCF_000199(1)-page-004.jpg