מורי מחלקת כלי הקשת

יעקבלב לריסה
זלטקובסקי סטלה
וקסר אריה

כינור

גלזר אידה
ליבני חיה
שולמן אליהו
שחר יעל
שמידט אינסה

צ׳לו

ליבנה נועה
טובי אלה
בלוטנר גבי
בורשטיין פולינה
נירן אסף
מגן שמואל

קונטרבס

גילנסון מארק

למחלקה הבאה

חזרה לכל המחלקות

המרכז למוסיקה רמת-גן 2020

Site by Gabriel Safron