מורי המחלקה הווקאלית

קול ברכה
טל מיכל

פיתוח קול

ויזל רובין

מקהלה

נננושווילי נלי
טוטאי יאיר
יעקובסון יאנה

המרכז למוסיקה רמת-גן 2020

Site by Gabriel Safron