מורי המחלקה הווקאלית

שיפרין קארין
קול ברכה
טל מיכל

פיתוח קול

ויזל רובין

מקהלה

נננושווילי נלי
יעקובסון יאנה

למחלקה הבאה

חזרה לכל המחלקות

המרכז החדש למוסיקה רמת-גן 2020