מורי המחלקה הווקאלית

קול ברכה
טל מיכל

פיתוח קול

ויזל רובין

מקהלה

נננושווילי נלי
טוטאי יאיר
יעקובסון יאנה

Site by Gabriel Safron

המרכז למוזיקה רמת-גן 2020