מורי מחלקת כלי נשיפה

אבוב

לוין טל

בסון

גרו דוד

חליל צד / חליליות בארוק

שריג ציקי
רינגר איריס
קול ברכה
לב רוחל'ה
יעקב סוניה
סולניקר מקסים
כהנא שירי
איזן נטע

סקסופון

גריינמן בני

קלרינט

יער יעדי

המרכז למוסיקה רמת-גן 2020

Site by Gabriel Safron