מורי מחלקת כלי נשיפה

אבוב

לוין טל

בסון

גרו דוד

חליל צד / חליליות בארוק

שריג ציקי
רינגר איריס
קול ברכה
לב רוחל'ה
יעקב סוניה
סולניקר מקסים
כהנא שירי

למחלקה הבאה

איזן נטע

סקסופון

גריינמן בני

קלרינט

יער יעדי

חזרה לכל המחלקות

המרכז החדש למוסיקה רמת-גן 2020