מורי מחלקת כלי נשיפה

אבוב

לוין טל

בסון

גרו דוד

חליל צד / חליליות בארוק

שריג ציקי
רינגר איריס
קול ברכה
לב רוחל'ה
יעקב סוניה
סולניקר מקסים
כהנא שירי
איזן נטע

סקסופון

גריינמן בני

קלרינט

יער יעדי

Site by Gabriel Safron

המרכז למוזיקה רמת-גן 2020