top of page

חוגים בבית הספר אחה"צ

להצטרפות
יש לבחור בית ספר

רק הכוכבים.png
רק הכוכבים.png
חוג אורגנית

 שיעור קבוצתי שבועי זה אינו חלק מתוכנית הלימודים של בית הספר. 

שעות השיעורים: 12.50, 13:40, 14:20 או  15:00. 

אורך השיעור: 45׳ דקות. 

עלות ההשתתפות: 95 ש׳׳ח לחודש.

ניתן לרכוש חוברת אורגנית באופן חד פעמית בעלות של 30 ש׳׳ח.

להצטרפות
יש לבחור בית ספר

רק הכוכבים.png
רק הכוכבים.png
חוג גיטרה

 שיעור קבוצתי שבועי זה אינו חלק מתוכנית הלימודים של בית הספר. 

שעות השיעורים: 12.50, 13:40, 14:20 או  15:00.

אורך השיעור: 45׳ דקות.

עלות ההשתתפות: 210 ש׳׳ח לחודש.

השאלת כלי ללא עלות תמורת צ'ק פיקדון.

bottom of page