top of page

שעורים קבוצתיים בבית הספר אחה"צ

רק הכוכבים.png

להצטרפות
יש לבחור בית ספר

רק הכוכבים.png
שעורי אורגנית קבוצתיים בבתי הספר

 שיעור קבוצתי שבועי זה אינו חלק מתוכנית הלימודים של בית הספר. 

שעות השיעורים: 12.50, 13:40, 14:20 או  15:00. 

אורך השיעור: 45׳ דקות. 

עלות ההשתתפות: 95 ש׳׳ח לחודש.

ניתן לרכוש חוברת אורגנית באופן חד פעמית בעלות של 30 ש׳׳ח.

רק הכוכבים.png

להצטרפות
יש לבחור בית ספר

רק הכוכבים.png
שעורי גיטרה קבוצתיים בבתי הספר

 שיעור קבוצתי שבועי זה אינו חלק מתוכנית הלימודים של בית הספר. 

שעות השיעורים: 12.50, 13:40, 14:20 או  15:00.

אורך השיעור: 45׳ דקות.

עלות ההשתתפות: 210 ש׳׳ח לחודש.

השאלת כלי ללא עלות תמורת צ'ק פיקדון.

bottom of page