top of page

טרום כלי

horn.png
רק הכוכבים.png

אנחנו מתחילים בגיל צעיר מאד לשמוע מוזיקה, לנוע ולהבין אותה. 

המוזיקה משפיעה על האינטליגנציה הרגשית של התינוק כבר בגיל הרך מאד.

טרום כלי כולל : חוגי ריתמוזיקה, אמהות-אבות ותינוקות מגיל 0 ועד בית הספר


לפרטים נוספים והרשמה

צוות ההוראה:
bottom of page