כלי הקשה

horn.png
רק הכוכבים.png

במחלקת כלי ההקשה ניתן ללמוד נגינה על מערכת תופים וכן על כלי הקשה תזמורתיים כדוגמת קסילופון, מרימבה טימפני וכלי הקשה נוספים.

תלמידי כלי ההקשה משתתפים בהרכב כלי ההקשה ובתזמורות השונות.

צוות ההוראה: