הרשאמה מוקדמת לחוגי 

המרכז החדש למוסיקה רמת-גן 2020