top of page

תקנון הרשמה לחוגי נגינה

תקנון קונסרבטוריון - המרכז למוזיקה רמת-גן ע"ר ( ע“ש נעמי שמר ) להלן: המרכז למוזיקה

1 . תשלום שכר הלימוד הינו עבור שיעורי הנגינה בלבד. בנוסף לשיעורי הנגינה, בקונסרבטוריון מתקיימים שיעורי העשרה בתיאוריה מוזיקלית והשתתפות בהרכבים, תזמורות ומקהלות ללא תשלום נוסף. שיעורי ההעשרה מהווים חלק בלתי נפרד ממערך הלימודים. השיבוץ לכיתות הלימוד בתחומים אלה נעשה על סמך החלטת הנהלת המרכז למוזיקה והתאמת התלמידים מבחינה מקצועית.

כל תלמיד מחויב ללמוד תיאוריה ולהשתתף בהרכב או תזמורת.

(הרשמה מוקדמת ) עד 8/31 בכל שנה תזכה בהנחה אוטומטית בשיעור של %5!

2 . המועד והשעות בהם מתקיימים השיעורים הם קבועים, ואינם ניתנים לשינוי אלא אך ורק באישור המורה.

3 . ביטול שיעורים: תלמיד שלא הגיע לשיעור, לא יהיה זכאי להחזר כספי בגינו ו/או לשיעור במועד חלופי. במידה ותלמיד לא הופיע לשיעור מסיבה רפואית והודעה על כך נמסרה בכתב למורה או למזכירות הקונסרבטוריון ) במייל/סמס/וואצאפ( בהתאם לפרטי ההתקשרות בתקנון ולפחות 24 שעות לפני השיעור, יהיה זכאי לשיעור חלופי ביום ובשעה המתאימים למורה. שיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת המורה, יוחזר במועד שיתואם עם המורה.

* קונצרט/מבחן/השמעה - נחשבים כשעור של אותו השבוע - השיעור באותו שבוע לא יוחזר.

4 . השאלת כלים: קיימת אפשרות של השאלת כלי נגינה נייד בשנת הלימודים הראשונה. תנאי ההשאלה מפורטים בטופס ההתחייבות להשאלת הכלי אשר יקבל כל שואל ממשרד הקונסרבטוריון. יש לברר מראש עם המשרד או באימייל com.ramatganmusic@info את זמינות הכלי המבוקש. החל מהשנה השנייה אפשר לשכור את כלי הנגינה )כלים ניידים בלבד( בתשלום חודשי. אנו ממליצים מאד לרכוש כלי נגינה החל מן השנה השנייה ללימודים.

5 . תלמיד שנרשם לשיעורי נגינה עד ל - 15 לחודש ישלם עבור חודש מלא. תלמיד שנרשם לשיעורי נגינה לאחר ה- 15 לחודש יחויב במחצית מהתשלום החודשי.

6 . נוהל הפסקת לימודים: הפסקת לימודים במשך השנה תיעשה אך ורק בתיאום מול מזכירות/הנהלת הקונסרבטוריון ובהודעה כתובה לאימייל com.ramatganmusic@info לפי הנוהל להלן:

• בגין בקשה להפסקת לימודים שתתקבל במזכירות הקונסר בטוריון עד ה -10 לחודש יחוייב התלמיד בתשלום עד סוף החודש השוטף בלבד.

• הודעה על הפסקת לימודים שתתקבל ביום ה-10 לחודש ואילך יחוייב התלמיד בתשלום עבור החודש השוטף ובחודש נוסף. יצוין כי התלמידים המבקשים להפסיק את לימודיהם, רשאים ללמוד בפועל עד הפסקת התשלום.

• לא ניתן להגיש בקשות להפסקת הלימודים לאחר 4/30 .בקשה להפסקת הלימודים לאחר 4/30 תחייב בתשלום עבור יתרת שנה"ל עד חודש יוני של אותה השנה(כולל).

7 . חופשות: החופשות במשך שנת הלימודים חופפות לחופשות בגני ילדים ובבתי הספר לפי לוח משרד החינוך, במהלכם לא יתקיימו שיעורים, למעט: חנוכה - כל החג, פורים - כל החג ובחופשת הפסח - לומדים עד לערב החג הראשון )ליל הסדר(. הקונסרבטוריון מחויב ל - 40 שיעורים בשנה מחודש ספטמבר עד סוף חודש יוני ) 4 שעורים בחודש( לתלמידים שנרשמו עד ל - 9/1 .ישנם חודשים עם חגים וישנם חודשים עם 5 שעורים בשבוע. בסוף השנה אם תלמיד לא הגיע לסכום שעורים השווה ל 4 שיעורים בחודש מרגע הרישום ללימודים, יוחזרו לו השעורים. תלמיד שנרשם לאחר ה 9/1 ,לא יקבל 40 שעורים בשנה, אלא חלקם היחסי ממועד הרישום ועד לסוף חודש יוני, על פי תחשיב של 4 שיעורים בחודש.

8 . תשלום ושכר לימוד: תעריפי שכר הלימוד לחודש:

• שיעור של 30 דקות – 395 ש"ח

• שיעור של 45 דקות – 570 ש"ח

• שיעור של 60 דקות – 695 ש"ח

• שיעור קבוצתי של 45 דקות בבתי ספר אורגניות - 95 ש"ח

• שיעור קבוצתי של 45 דקות בגיטרה בבתי הספר - 210 ש"ח

• שעור תזמורת/הרכב למי שלא תלמיד מן המניין - 200 ש"ח

• מאמז'ור שירת נשים - 250 ש"ח

• השאלת כלי נגינה הינו בסך 60 ₪ לחודש (בכפוף לחודשי שכירות ולרבות חודשי חופשת הקיץ)

למעט כלים מיוחדים כמו קונטרבס/נבל/טובה/בסון שעלותם החודשית יקרה יותר בתיאום עם המשרד.

במקרה של אי כיבוד כרטיס האשראי או הוראת הקבע, יגבו 50 ₪ בגין העמלה הבנקאית ודמי הטיפול.

9 . בקשה לקבלת הנחה, ניתן להגיש בכתב למזכירות הקונסרבטוריון עד לתאריך 11/30 באמצעות טופס בקשת הנחה ובצירוף הטפסים הנדרשים בלבד. טפסי בקשה ניתן להוריד באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו com.ramatganmusic.www ועדת הנחות תתכנס פעם בשנה ב 12/31 .מובהר כי כל עוד לא אושרה הבקשה להנחה, ישולם שכר לימוד מלא. ככל שתאושר הנחה לתלמיד, יתבצע זיכוי רטרואקטיבי בהתאם לגובה ההנחה שאושרה.

10 . הנני מתחייב לשלם את שכר הלימוד השנתי ואת דמי השאלת הכלי (במידה ומושאל כלי מהקונסרבטוריון)

כפי שייקבע ע"י הקונסרבטוריון בגין לימודיו/ה של בני/בתי. את שכר הלימוד השנתי אשלם בתשלומים חודשיים באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות הוראת קבע בנקאית, בשיעורים ובמועדים כפי שייקבע על ידי העמותה.

11 . הנני מצהיר/ה כי קראתי את תקנון הקונסרבטוריון לעיל ומסכים לכל סעיפיו.

12 . הנני מסכים לקבל מדי פעם מידע פרסומי על פעילות הקונסרבטוריון באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות משלוח הודעות סמס או בהודעות ווצאפ .

13 . הנני מאשר לפרסם תמונות מהופעות/קונצרטים בני/בתי באתר הקונסרבטוריון ו/או בעמוד הפייסבוק של

הקונסרבטוריון - המרכז למוזיקה רמת -גן. ככל שהנך מסכים לפרסום התמונות של בנך/בתך,

הנך מתבקש להכנס לטופס גוגל לצורך אישור פרסום התמונות:

https://forms.gle/2X4Wmht634AVRobP7

14 . התשלום לקונסרבטוריון מהווה הסכמה ואישור כמו חתימה על תקנון זה.

בברכת שנת לימודים מוצלחת לכולם!

פרטי התקשרות לצורך מתן הודעות ביטול שיעור/ הפסקת לימודים:

info@ramatganmusic.com

טלפון : 03-6135474

הודעות ווצאפ בלבד: 058-6135474

שעות הפעילות המשרד: ימי א'-ה' 10:00 -18:30

ע.ר 580001972 המרכז החדש למוזיקה רמת גן

bottom of page