מורים

מורי המחלקה הווקאלית

מורי מחלקת כלי ההקשה

מורי המחלקה כלי מיתר

מורי המחלקה כלי אתנים

מורי מחלקת הפסנתר 

מורי מחלקת כלי הנשיפה

מורי מחלקת כלי הקשת

מורי מחלקת התיאוריה

המרכז החדש למוסיקה רמת-גן 2020