דרושים

 jobs

דרושים/ות מורים/ות לכינור ולצ'לו

לעבודה בשעות הבוקר החל משנת הלימודים הבאה (תשפ"ב)

 

דרישות העבודה כוללות לימוד של תלמידים בקבוצות קטנות של ארבעה עד שישה תלמידים בבתי ספר ברמת גן.

לפרטים נוספים, נא לפנות לולדימיר שילמן, רכז תוכנית כלי הקשת בפרויקט "בית ספר מנגן" ברמת גן 

בטלפון הבא: 054-4591889 או למיכאלה בן חיים, מנהלת המרכז למספר 052-5547878

או במייל  info@ramatganmusic.com

דרושים/ות מורים/ות לחצוצרה, קלרינט וחליל צד.

לעבודה בשעות הבוקר החל משנת הלימודים הבאה (תשפ"ב)

 

דרישות העבודה כוללות לימוד של תלמידים בקבוצות קטנות של ארבעה עד שישה תלמידים בבתי ספר ברמת גן.

לפרטים נוספים, נא לפנות למיכאלה בן חיים, מנהלת המרכז למוזיקה רמת-גן בטלפון הבא: 052-5547878

או במייל  info@ramatganmusic.com