top of page

כלי מקלדת

horn.png
רק הכוכבים.png

המחלקה הגדולה בקונסרבטוריון, בה ניתן להתחיל ללמוד החל מגיל 5. 

לצד הלמידה הפרטנית, התלמידים משתתפים בקונצרטים כיתתיים ובשלב מתקדם יותר אף משתלבים בהרכבים קאמריים של המרכז.

המחלקה כוללת לימודי פסנתר, אורגנית וצ'מבלו.

צוות ההוראה:
bottom of page