מרכז החדש למוזיקה רמת-גן

כתובת: רח׳ רש׳׳י 5, מיגדל גרונר.

קומה מינוס 3

52111, רמת-גן

טל: 03-6131218

וואטסאפ: 058-6135474

אימייל: r.g.newmusiccenter@gmail.com

     r.g.newmusiccenter@gmail.com - מרכז החדש למוזיקה ר׳׳ג - טל: 03-6131218