רק הכוכבים.png

תזמורת חליליות

על תזמורת החליליות מנצחת החליליתנית ברכה קול