top of page
רק הכוכבים.png

תזמורות כלי נשיפה

התזמורות מחולקות ל-4 רמות.

תזמורת המתחילים (כיתות ד') והתזמורת הצעירה (כיתות ה' ו') בניצוחה של רחל לב, תזמורת העתודה (כיתות ז'-ח') בניצוחה של שירי כהנא, לומדים את יסודות הנגינה המשותפת תוך עבודה על רפרטואר המכין לנגינה ברמות המתקדמות ותזמורת הנשיפה הייצוגית (כיתות ט'-י"ב) בניצוחה של שירי כהנא אליה מתקבלים תלמידים מתקדמים.

בתזמורת זו עובדים על רפרטואר ייחודי להרכב כלי נשיפה לצד עיבודים של יצירות מוכרות שהותאמו לכלי הנשיפה.

תזמורת העתודה והתזמורת הייצוגית משתתפות בכנסים של משרד החינוך.

bottom of page