רק הכוכבים.png

הרכב כלי הקשה

על תזמורת כלי ההקשה מנצח אסף רוט