top of page
רק הכוכבים.png

מקהלות

בקונסרבטוריון פועלות שתי מקהלות. מקהלת אפרוחים (כיתות א'-ג') ומקהלה ייצוגית בניצוחה של יאיר טוטאי.

ההשתתפות במקהלות פתוחה בפני כל תלמידי הקונסרבטוריון ומהווה הזדמנות לקחת חלק בהרכב גם לתלמידים הלומדים כלים סולניים באופיים כגון פסנתר וגיטרה.

bottom of page