top of page
רק הכוכבים.png

תזמורות כלי קשת ותזמורת סמפונית

בקונסרבטוריון יש שתי תזמורות כלי קשת.

תזמורת מתחילים החל מהשנת הלימוד הראשונה (כיתות ב'-ג') ותזמורת עתודה (כיתות ד'-ו') בניצוחו של טל הרשקוביץ.

בתזמורות אלו לומדים את יסודות הנגינה המשותפת כהכנה להשתתפות בתזמורת הסמפונית הייצוגית.

לתזמורת הסמפונית הייצוגית בניצוחו של טל הרשקוביץ משתתפים תלמידים מתקדמים בכלי קשת ובכלי נשיפה והקשה (כיתות ז'-י"ב).

בתזמורת זו עובדים על יצירות מורכבות ממיטב הרפרטואר לכלי קשת והיא משתתפת בכנסים של משרד החינוך.

bottom of page