top of page

כלי מקלדת

מרינה סמרגון
פסנתר

מורה ותיקה לפסנתר, מלווה, בעלת תואר שני, ניסיון של עבודה יותר מ40  שנה.

עוזרת לתלמידים להבין את המוסיקה, לאהוב ולקבל ידע מקצועי בנגינה על פסנתר.

רק הכוכבים_edited.png
מרינה סמרגון

עוד מורים במחלקה

bottom of page