top of page

כלי נשיפה

עירית אפל מרקוביץ
חלילית/גיטרה

תואר b.ed -סמינר לוינסקי המדרשה למוסיקה

לימודים בבית הספר לג'אז- רימון

תואר שני במוסיקולוגיה - אוניברסיטת בר אילן.

מורה למוסיקה בבתי ספר.

מורה לגיטרה וחלילית.

רק הכוכבים_edited.png
עירית אפל מרקוביץ

עוד מורים במחלקה

bottom of page